Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi cho trẻ Mầm non về ứng dụng Công nghệ thông tin

docx 16 trang honganh1 15/05/2023 35503
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi cho trẻ Mầm non về ứng dụng Công nghệ thông tin", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxsang_kien_kinh_nghiem_thiet_ke_tro_choi_cho_tre_mam_non_ve_u.docx

Nội dung text: Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi cho trẻ Mầm non về ứng dụng Công nghệ thông tin

  1. I. ĐỀ TÀI: “Một số kinh nghiệm trong việc thiết kế trò chơi cho trẻ Mầm non về ứng dụng Công nghệ thông tin” II. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài: Thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2018 -2019 cña phßng GD&§T VÜnh Linh vÒ viÖc mçi c¸n bé, gi¸o viªn lùa chän mét viÖc lµm míi trong ho¹t ®éng gi¸o dôc nh»m tËp trung ®Èy m¹nh c«ng t¸c n©ng cao chÊt l­îng ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ. Thực hiện điểm nhấn của sở giáo dục đào tạo Quảng Trị năm học 2018-2019 là Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giáo dục trong trường học, nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, héi nhËp kinh tÕ cña ®Êt n­íc. Trong tình hình thế giới đã và đang bước vào cuộc cách mạng 4.0 - cuộc cách mạng Công nghệ. Công nghệ thông tin phát triển đã mở ra những hướng đi mới cho ngành giáo dục trong việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học. Việc vận dụng công nghệ vào các lĩnh vực trong đời sống không còn xa lạ nữa, ngành giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng cũng đã từng bước tiếp cận với công nghệ hiện đại. Phương pháp dạy học thông qua trò chơi, là phương pháp gây nhiều hứng thú cho trẻ nhất trong hệ thống các phương pháp dạy học nói chung và đặc biệt riêng với lứa tuổi mầm non trẻ học mà chơi - chơi mà học. Nhưng phương pháp này đòi hỏi sự sáng tạo của người dạy. Giáo viên phải suy nghỉ đễ xây dựng thiết kế những trò chơi mới, và sữ dụng trò chơi một cách hợp lý độc đáo đễ lôi cuốn trẻ tránh sự nhàm chán, từ đó trẻ lĩnh hội được tri thức một cách tích cực và hiệu quả nhất. Đây có thể coi là một phương pháp ưu việt vừa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Để góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục trong việc đưa CNTT vào trường học một cách dễ dàng. Vừa đảm bảo phương pháp “Dạy học lấy trẻ làm trung tâm”, vừa phù hợp với thời đại công nghệ 4.0. Vì vËy, b¶n th©n tôi đã chọn đề tài: “Một số kinh nghiệm trong việc thiết kế chơi cho trẻ Mầm non về ứng dụng Công nghệ thông tin” 2. Mục đích nghiên cứu: - Nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm soc giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ mầm non - Đề xuất một số kinh nghiệm và thủ thuật, củng như gợi ý một số trò chơi cho trẻ, nhằm nâng cao khả năng ứng dụng CNTT trong giáo dục trẻ ở trường mầm non Quyết Thắng TT Bến Quan. - Nâng cao năng lực củng kỷ năng về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non cho toàn thể đội ngũ giáo viên. - Khích thích sự hứng thú và sáng tạo của trẻ thông qua một số trò chơi ứng dụng Công nghệ thông tin. 3. Đối tượng nghiên cứu: - 5 Lớp mẫu giáo (Tổ chuyên môn 2 gồm 3 độ tuổi): 134 cháu - 20 giáo viên đứng lớp của trường mầm non Quyết Thắng, thị trấn Bến Quan, Vĩnh linh, Quảng Trị. 1
  2. 4. Phương pháp nghiên cứu: 4.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc và sử dụng các tài liệu, sách báo, tạp chí giáo dục mầm non, mạng internet có liên quan đến đề tài. 4.2. Phương pháp quan sát: Quan sát các hoạt động của cô và trẻ trong trường mầm non để nhận biết về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non. 4.3 Phương pháp thực hành: Hướng dẫn cho giáo viên thiết kế các trò chơi trên máy và tổ chức cho trẻ chơi, thực hành với các trò chơi về công nghệ thông tin 4.4 Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm: Nghiên cứu các nội dung và phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin để tìm ra các nội dung và phương pháp tổ chức giáo dục trẻ về ứng dụng Công nghệ thông tin hoàn hảo nhất, bổ ích nhất cho thực tiễn. 5. Phạm vi và thời gian nghiên cứu: Do tính chất và điều kiện thực hiện của đề tài, tôi chỉ đi sâu nghiên cứu kinh nghiệm trong thiết kế một số trò chơi về ứng dụng công nghệ thông tin trong năm học 2018-2019 tại trường mầm non Quyết Thắng, thị trấn Bến Quan, Vĩnh linh, Quảng Trị. Thời gian nghiên cứu và áp dụng từ tháng 9/2018 đến tháng 5/2019. III. NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận. Công nghệ thông tin phát triển đã mở ra những hướng đi mới cho ngành giáo dục trong việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy để nâng cao chất lượng dạy học. Các hình thức dạy học như dạy học đồng loạt, dạy theo nhóm, dạy cá nhân cũng có những đổi mới trong môi trường công nghệ thông tin và truyền thông. Nếu trước kia người ta nhấn mạnh tới phương pháp dạy sao cho học sinh nhớ lâu, dễ hiểu, thì nay phải đặt trọng tâm là hình thành và phát triển cho học sinh các phương pháp học chủ động. Nếu trước kia người ta thường quan tâm nhiều đến khả năng ghi nhớ kiến thức và thực hành kỹ năng vận dụng, thì nay chú trọng đặc biệt đến phát triển năng lực sáng tạo của học sinh. Như vậy, việc chuyển từ “lấy giáo viên làm trung tâm” sang “lấy học sinh làm trung tâm” sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nếu trước đây giáo viên mầm non phải rất vất vả để có thể tìm kiếm những hình ảnh, biểu tượng, đồ dùng phục vụ bài giảng thì hiện nay với ứng dụng CNTT giáo viên có thể sử dụng Internet để chủ động khai thác tài nguyên giáo dục phong phú, chủ động quay phim, chụp ảnh làm tư liệu cho bài giảng điện tử. Chỉ cần vài cái “nhấp chuột” là hình ảnh những con vật ngộ nghĩnh, những bông hoa đủ màu sắc, những hàng chữ biết đi và những con số biết nhảy theo nhạc hiện ngay ra với hiệu ứng của những âm thanh sống động ngay lập tức thu hút được sự chú ý và kích thích hứng thú của học sinh. Có thể thấy ứng dụng của công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non đã tạo ra một biến đổi lớn và nâng cao hiệu quả 2
  3. giảng dạy của ngành giáo dục mầm non, tạo ra một môi trường giáo dục mang tính tương tác cao giữa giáo viên và học sinh. Quá trình dạy học ngày nay xác định giáo viên phải chú trọng tập trung vào việc tạo ra những cơ hội và điều kiện học tập thuận lợi cho học sinh học tập, yêu cầu này một mặt kích thích người học phát huy cao độ tính tích cực học tập, mặt khác yêu cầu người giáo viên phải khuyến khích, hướng dẫn và tổ chức học tập cho để học sinh chủ động trong việc chiếm lĩnh tri thức, kinh nghiệm và giá trị cần thiết cho bản thân. Trò chơi là một hoạt động của con người nhằm mục đích trước tiên chủ yếu là vui chơi giải trí, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng qua trò chơi thì người chơi còn có thể được rèn luyện về thể lực, rèn luyện về các giác quan, tạo cơ hội giao lưu với mọi người, cùng hợp tác với bạn bè đồng đội trong nhóm, tổ, Thông qua trò chơi trẻ có điều kiện "Học mà chơi, chơi mà học". Khi tham gia vào các trò chơi trẻ sẽ được tưởng tượng và suy ngẫm, thử nghiệm các tình huống, cách lập luận để đạt kết quả cao. Việc kết hợp sử dụng hình thức trò chơi trong học tập sẽ đưa lại hiệu quả cao trong dạy học. Phương pháp sữ dụng trò chơi và đặc biệt là trò chơi có ứng dụng công nghệ thông tin, sẽ có tác dụng tích cực nhằm thay đổi hình thức học tập và thông qua trò chơi không khí lớp học sẽ trở nên thoải mái, dễ chịu, việc tiếp thu kiến thức của học sinh trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. 2. Lý do thực tiển về việc ứng dụng công nghệ thông tin ở trường Mầm non Quyết Thắng TT Bến Quan. Năm học 2018-2019 được sự tính nhiệm của Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên của nhà trường bản thân tôi đảm nhận vai trò là tổ trưởng tổ chuyên môn 2 và phụ trách thực hiện điểm chuyên đề “ứng dụng công nghệ thông tin” của nhà trường. Hiện nay trường Mầm non Quyết thắng đã đầu tư, trang bị Tivi, đầu video, hệ thống máy tính được kết nối mạng Internet, và đã được cập nhật office 2010 tạo diều kiện cho người giáo viên ứng dụng Công nghệ thông tin vào trong giảng dạy. Để đáp ứng được những yêu cầu của giáo dục, đòi hỏi mỗi giáo viên không ngừng nâng cao kiến thức dành thời gian nghiên cứu các phần mềm ứng dụng để từ đó tìm ra phương pháp phù hợp để ứng dụng trong việc giảng dạy, thiết kế và tổ chức các trò chơi cho trẻ là đòi hỏi cấp thiết cho tất cả các giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng về tin học để có thể sáng tạo tiết dạy cho sinh động hiệu quả. Có thể thấy ứng dụng của công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non đã tạo ra một biến đổi lớn và nâng cao hiệu quả giảng dạy của ngành giáo dục mầm non, tạo ra một môi trường giáo dục mang tính tương tác cao giữa giáo viên và học sinh. Và sữ dụng trò chơi trong các hoạt động có ứng dụng công nghệ thông tin, trẻ hứng thu tham gia và hoạt động tích cực, phát huy tính sáng tạo của trẻ. a. Ưu điểm: - Phương pháp dạy học bằng CNTT trong giáo dục mầm non tạo ra một môi trường dạy học tương tác cao, sống động, hứng thú và đạt hiệu quả cao của quá trình dạy học đa giác quan cho trẻ. 3
  4. - Phương pháp dạy học thông qua trò chơi gây nhiều hứng thú cho trẻ. Giáo viên phải sáng tạo trong suy nghỉ đễ xây dựng thiết kế những trò chơi mới, và sữ dụng trò chơi một cách hợp lý độc đáo đễ lôi cuốn trẻ. - Giáo viên mầm non có thể chủ động khai thác tìm kiếm nguồn tài nguyên giáo dục qua mạng thông tin truyền thông, Internet. Nguồn tài nguyên vô cùng phong phú với hình ảnh, âm thanh, văn bản, phim tác động tích cực đến sự phát triển trí tuệ của trẻ mầm non cũng như ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách toàn diện ở trẻ. - Tiết kiệm được thời gian cho giáo viên và chi phí cho trường mầm non. b. Khó khăn: - Nhà trường đã đầu tư, trang thiết bị cơ bản như: ti vi, máy tính, phần mềm violet cho các lớp. Nhưng để đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại cho giáo viên mầm non thì đó là một trong những khó khăn hiện nay của trường Mầm non Bến Quan nói riêng, và các cơ sở giáo dục Mầm non Công lập nói chung. - Kiến thức và kỹ năng về CNTT của giáo viên mầm non còn hạn chế. Nên khó khăng trong việc thiết kế trò chơi cho trẻ. - Việc kết nối và sử dụng khai thác tiện ích của công nghệ mạng máy tính và mạng Internet chưa được thực hiện một cách triệt để và có chiều sâu. c, Kết quả khảo sát ban đầu. Đầu năm học tôi đã phối hợp với các giáo viên trong nhà trường đã tiến hành khảo sát việc ứng dụng công nghệ thông tin đạt như sau: * Sự hứng thú và hoạt động tích cực của trẻ khi tham gia chơi các trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin. TT Mức độ tham gia Tỉ lệ đạt 1 Cao 45% 2 Trung bình 30% 3 Thấp 25% * Khả năng thiết kế trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên. TT Mức độ tham gia Tỉ lệ đạt 1 Cao 30% 2 Trung bình 50% 3 Thấp 20% 3. Một số biện pháp và kinh nghiệm trong việc thiết kế trò chơi về ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả cao. PowerPoint là một phương tiện trình diễn sinh động bài giảng thông qua hình ảnh, video, âm thanh, màu sắc Trong trình duyệt của Powerpoint có nhiều chưng trình, ứng dụng rất tiện lợi cho việc thiết kế bài giảng củng như trò chơi như công cụ Visual Basic, Macros hay công cụ Insert Chart, SmartArt Và powerpoint là trình duyệt gần gũi với giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng. Vì nó sữ dụng dễ dàng và không tốn kém. Sau 4