Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng bộ sưu tập video, clip hỗ trợ dạy, học nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

docx 13 trang honganh1 15/05/2023 360
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng bộ sưu tập video, clip hỗ trợ dạy, học nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxsang_kien_kinh_nghiem_xay_dung_bo_suu_tap_video_clip_ho_tro.docx

Nội dung text: Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng bộ sưu tập video, clip hỗ trợ dạy, học nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

  1. SỞ GD-ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT VĨNH LINH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG BỘ SƯU TẬP VIDEO, CLIP HỖ TRỢ DẠY, HỌC NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Người thực hiện: NGUYỄN VĂN THÔNG Lĩnh vực nghiên cứu: phương pháp dạy học môn công nghệ.
  2. PHẦN MỞ ĐẦU 1 I. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu: 2 3. Đối tượng nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu: 2 5. Phạm vi nghiên cứu: 2 6. Cấu trúc cảu đề tài nghiên cứu 2 PHẦN NỘI DUNG 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn 4 2. Một số video, clip hỗ trợ giảng ,học sách giáo khoa Công nghệ 11 5 3. Kết quả 10 PHẦN KẾT LUẬN 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 14
  3. PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài Ngày 30/07/2001, Bộ giáo dục và đào tạo đã có chỉ thị số 29/2001/CT-GD&ĐT về việc tăng cường giáo dục, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong ngành giáo dục “ toàn ngành phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin như là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc đổi mới phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp học, ngành học”. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin và các trang thiết bị dạy học hiện đại nhằm phát huy mạnh mẽ tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và tạo hứng thú học tập của học sinh. “Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Hệ thống giáo dục và đào tạo thiếu liên thông giữa các trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo; còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành. Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao động; chưa chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng làm việc. Phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả còn lạc hậu, thiếu thực chất. Quản lý giáo dục và đào tạo còn nhiều yếu kém. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Đầu tư cho giáo dục và đào tạo chưa hiệu quả. Chính sách, cơ chế tài chính cho giáo dục và đào tạo chưa phù hợp. Cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu và lạc hậu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” (Nghị quyết 29-NQ/TW). Hiện nay, hệ thống đa phương tiện phát triển rất nhanh, đặc biệt là video được ứng dụng nhiều vào trong dạy học. Video cùng với một số thiết bị phụ trợ có thể thể hiện được những chương trình học tập hết sức linh hoạt, phong phú, sống động giúp cho người học có thể hiểu sâu hơn về nguyên lí làm việc của động cơ. Các nguyên lí mô phỏng mô tả một cách đầy đủ các trạng thái vật lí kĩ thuật của động cơ. “đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng vận dụng các phương pháp giáo dục đa dạng, linh hoạt, phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh, ưu tiên cho thực hành, khuyến khích sáng tạo; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức với phương châm “giảng ít, học nhiều”, “học đi đôi với hành”; chú trọng hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường, rèn luyện phương pháp tự học và mong muốn học suốt đời. Đổi mới phương pháp giáo dục kỹ thuật, đào tạo nghề và giáo dục đại học theo hướng giảm thời lượng dạy lý thuyết, tăng thời lượng thảo luận và thực hành; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học; chuyển quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; chú trọng rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm”. (Đổi mới giáo dục - đào tạo theo tinh thần Đại hội XII của Đảng) Vì vậy, việc xây dựng bộ sưu tập video và ứng dụng vào dạy nguyên lí làm việc của động cơ của môn Công Nghệ lớp 11 ở trường THPT Vĩnh Linh là rất cần thiết.
  4. Xuất phát từ yêu cầu của thực tế về sự cần thiết của video phục vụ cho giảng dạy, cũng như xuất phát từ nhu cầu của cá nhân muốn tìm hiểu, xây dựng bộ sưu tập video mô tả nguyên lí làm việc giúp tăng cường thêm phương tiện dạy học giúp nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng dạy và học môn Công Nghệ lớp 11 nói riêng. Do đó, người nghiên cứu đã tiến hành đề tài: “Xây dựng bộ sưu tập video, clip hỗ trợ dạy, học nguyên lí làm việc của động cơ”. 2. Mục tiêu nghiên cứu: - Mục tiêu chính của đề tài là sưu tầm, chỉnh sửa video phục vụ việc dạy, học phần nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong. 3. Đối tượng nghiên cứu - Bộ sưu tập video và các phần mềm phát video. - Các tài liệu về động cơ đốt trong. - Phương pháp dạy học tích cực. - Học sinh các lớp 11A1, 11A2, 11A3, 11A4, 11A8, 11B2, 11B3 4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lí luận. - Phương pháp phân tích, thống kê, tổng kết kinh nghiệm. 5. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung xây dụng bộ sưu tập một số video để phuc vụ việc dạy của giáo viên và việc học của học sinh. - Thời gian nghiên cứu: từ tháng 12/ 2019 đến tháng 8 năm 2020. 6. Cấu trúc của đề tài nghiên cứu Gồm 3 phần: - Phần mở đầu. - Phần nội dung: + Cơ sở lí lận và thực tiễn. + Xây dựng bộ sưu tập video và vận dụng. + Kết quá áp dụng. - Phần kết luận.
  5. PHẦN NỘI DUNG 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn Tại nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc năm 1992 đã chỉ rõ: “Nhiệm vụ trong những năm tới là triển khai cải cách giáo dục một cách tích cực và vững chắc theo bước đi phù hợp với yêu cầu khả năng của nền kinh tế và phải ra sức phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, coi trọng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT”. Vì thế các môn kỹ thuật tổng hợp (bao gồm kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp và kỹ thuật phục vụ) và hướng nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong chương trình phổ thông nhằm trang bị cho học sinh những tri thức và kỹ năng về kỹ thuật phổ thông chung nhất. (Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 2007) Trong bối cảnh công nghệ thông tin bùng nổ, và đặc biệt là dịch Covid 19 bùng phát, việc dạy học muốn theo kịp cuộc sống nhất thiết việc đổi mới phương pháp dạy học phải theo hướng vận dụng công nghệ thông tin và các phương tiện dạy học hiện đại để phát huy mạnh mẽ tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và hứng thú học tập của học sinh. Trên con đường đi tìm các phương tiện dạy học đáp ứng yêu cầu của thời đại, giúp nâng cao chất lượng đào tạo nói chung, cũng như chất lượng giảng dạy môn Kỹ thuật công nghiệp (Công Nghệ lớp 11, Công Nghệ lớp 12 ) nói riêng đã cho ra đời nhiều công trình nghiên cứu có giá trị. Như vậy, các tác giả đã nghiên cứu nhiều vấn đề có liên quan đến PTDH. Các nghiên cứu đã đưa ra nhiều cơ sở lý thuyết và dẫn chứng về hiệu quả của video trong nhiều lĩnh vực giáo dục. Các nghiên cứu đã góp phần tích cực cho việc nâng cao chất lượng giáo dục từ việc hỗ trợ của PTDH đạt hiệu quả. Tuy nhiên, phần nguyên lí kĩ thuật môn Công Nghệ lớp 11 đang là khó khăn của nhiều trường THPT trong đó có trường THPT Vĩnh Linh. Bởi vì hầu hết các nội dung nguyên lí đòi hỏi quan sát, nhận biết thực tế, rất ít nội dung có thể vận dụng sâu ngay trong lớp học hay phòng thực hành của trường, nhưng khả năng của nhà trường thì rất khó tự túc hết được các dụng cụ và phương tiện đầy đủ để tiến hành giảng dạy. Đồng thời, một số giáo viên giảng dạy môn Công Nghệ ở trường chỉ sử dụng ảnh tĩnh trong sách giáo khoa mà không tìm kiếm được các ảnh động như thí nghiệm ảo, các đoạn video clip để đưa vào bài giảng tạo nên sự hấp dẫn, hứng thú cho học sinh trong tiết học. Để khắc phục những hạn chế trên bản thân đã nghiên cứu tìm tòi và viết đề tài “Xây dựng bộ sưu tập video, clip hỗ trợ giảng dạy phần nguyên lí làm việc môn Công Nghệ lớp 11 nhằm góp phần nhỏ bé của mình giúp giáo viên tháo gỡ khó khăn khi giảng dạy phần này, cũng như giúp học sinh được tiếp cận với thực tế công nghiệp sinh động qua video dạy học. Thực trạng việc dạy và học công nghệ 11 ở trường THPT Vĩnh Linh. Thuận lợi: - Được sự quan tâm của ban giám hiệu, sở giáo dục trong công cuộc đổi mới phương pháp dạy, học và ứng dụng công nghệ thông tin trng trường học. - Được nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, với hệ thống smart TV kết nối wifi khắp các lớp học.
  6. - Giáo viên được phân công giảng dạy đúng chuyên ngành và được bồi dưỡng chuyên đề hàng năm. Khó khăn: Nội dung công nghệ 11, phần động cơ đốt trong, các hiện tượng vật lí kĩ thuật khó qiair quyết thông qua kênh chữ và các hình ảnh tĩnh. Bên cạnh đó, nhà trường chưa trang bị vật thật, vật mẫu để làm rõ nguyên lí làm việc của động cơ. 2. Một số video, clip hỗ trợ giảng ,học sách giáo khoa Công nghệ 11. Chuẩn kiến thức, kĩ năng STT NỘI DUNG TÊN VIDEO và ứng dụng video cụ thể - Nguyên lí làm việc a. Chuẩn kiến thức, kĩ năng: của động cơ điêzen 4 - Các khái niệm cơ bản của động kì. cơ đốt trong. - Nguyên lí làm việc - Nguyên lí làm việc của động cơ của động cơ xăng 4 kì. điêzen 4 kì. - Nguyên lí làm việc - Nguyên lí làm việc của động cơ của động cơ điêzen 2 xăng 4 kì. kì. - Nguyên lí làm việc của động cơ Nguyên lí - Nguyên lí làm việc điêzen 2 kì. làm việc của của động cơ xăng 4 kì - Nguyên lí làm việc của động cơ 1 động cơ đốt xăng 2 kì. trong b. Vận dụng cụ thể: - Video nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 4 kì. - Video nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì. - Video nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 2 kì. - Video nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì a. Chuẩn kiến thức, kĩ năng: - Khái quát chung về cơ cấu. - Nhiệm vụ và cấu tạo của pittông. - Nhiệm vụ và cấu tạo của trục - chuyển động của khuỷu. pittông. Cơ cấu trục - Nhiệm vụ và cấu tạo của thanh - chuyển động của trục 2 khuỷu-thanh truyền. khuỷu. truyền. b. Vận dụng cụ thể: - chuyển động của - Video mô tả chuyển động của thanh truyền. pittông, trục khuỷu. thanh truyền. - Video mô tả cấu tạo của pittông. - Video mô tả cấu tạo của trục khuỷu.
  7. - Video mô tả cấu tạo của thanh truyền. - Nguyên lí làm việc a. Chuẩn kiến thức, kĩ năng: của cơ cấu phân phối - Các khái niệm cơ bản của động khí xupap. cơ đốt trong. - Cơ cấu cam thông - Nguyên lí làm việc của động cơ minh. điêzen 4 kì. - Nguyên lí làm việc - Nguyên lí làm việc của động cơ của động cơ stiring. xăng 4 kì. - Nguyên lí làm việc - Nguyên lí làm việc của động cơ của động cơ Walker. điêzen 2 kì. Cơ cấu phân - Đồ thị pha phối khí - Nguyên lí làm việc của động cơ 3 phối khí. của động cơ điêzen 4 kì xăng 2 kì. b. Vận dụng cụ thể: - Video nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 4 kì. - Video nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì. - Video nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 2 kì. - Video nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì - Nguyên lí làm việc a. Chuẩn kiến thức, kĩ năng: của hệ thống bôi trơn - Nhiệm vụ và phân loại hệ thống cưỡng bức. bôi trơn. - Cấu tạo và nguyên lí làm việc của hệ thống bôi trơn cưỡng bức. b. Vận dụng cụ thể: Hệ thống 4 - Video mô tả cấu tạo, chức năng bôi trơn. các bộ phận trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức. - Video mô tả nguyên lí làm việc của hệ thống bôi trơn cưỡng bức. - Video mô tả cách thức làm giảm giảm ma sát của dầu bôi trơn. - Nguyên lí làm việc a. Chuẩn kiến thức, kĩ năng: của hệ thống làm mát - Nhiệm vụ và phân loại hệ thống Hệ thống bằng nước tuần hoàn làm mát. 5 làm mát cưỡng bức. - Cấu tạo và nguyên lí làm việc của - Cooling system parts hệ thống mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức.